contract zonder troef

ZoBridge.com

> Onthaal

Zo Bridge!

F.A.Q.

1: Spelen wij met robots? Speel ik tegen de computer of tegen echte spelers?

U speelt met de robots die niet alleen gebruik maken van hun artificiële intelligentie, maar ook van de miljoenen menselijke beslissingen die eerder genomen werden door echte spelers. Hebben robots hun limiet en is geen enkele robot in staat de scherpzinnigheid van een menselijke beslissing te vervangen, daarom hebben we een omgekeerd concept aangepast: robots die bijgestaan worden door mensen.
Wanneer de software een beslissing moet nemen, zoekt deze in een databank naar een menselijke beslissing die zo goed mogelijk lijkt op de situatie waarin deze zich bevindt. We hebben immers sinds een dertigtal jaren een databank uitgebouwd met enkele honderden miljoenen gegevens. Zo kan een trouwe speler een tegenstander een kaart zien spelen die hij zelf jaren daarvoor gespeeld heeft. Zo spelen is de beste manier om uw prestatie degelijk te evalueren omdat uw gerobotiseerde tegenstanders geen informatie kunnen uitwisselen zonder dat u het weet.

2:Waarom kunnen bij dezelfde kaartverdeling de robots aan andere tafels op een verschillende manier bieden of uitkomen?

De robot houdt rekening met menselijke beslissingen (zie vraag 1) genomen door spelers die de kaarten verdeeld hebben vanop een andere positie dan Zuid. In een wedstrijd kunt u twee spelers hebben die op een verschillende manier bieden met dezelfde kaarten.
Dit specifieke concept van onze website komt beter overeen met de realiteit van de werkelijke wereld, dit in tegenstelling tot de websites waar de robots steeds dezelfde kaarten spelen... en bijgevolg niet in staat zijn de menselijke diversiteit in te schatten.

3: Hoe kan men de deelbeurten herbekijken? Hoe kunnen we de telling controleren? Ik ben leider en het is de tegenstander die speelt!?

Bij twijfel kunt u het bewijs van de score en het verloop van de deelbeurt, bieding per bieding en slag per slag controleren door in de witte tabel met de resultaten te klikken.

4: Ik wil de methode van mijn partner kennen alsook deze van mijn tegenstanders. Waar vind ik uitleg over dit onderwerp?

Heeft u de opmerkingen bij de biedingen geraadpleegd? Klik op de biedbox op de tafel om de biedconventies te begrijpen.

5: Kan ik mijn conventie kiezen?

Aangezien de robot rekening houdt met de menselijke beslissingen (zie vraag 1), hebben we om coherent te zijn één enkele conventie gekozen: Hogere 5de, 1SA 15-17H, 2SA 20-21H, 2ruiten forcing de manche, 2klaveren onbepaalde sterkte, 2harten et 2schoppen zwak, Stayman, Blackwood 30-41, Cue-bid, Relais, Jacoby voor hoge kleuren en lage kleuren.

6: Neemt de robot steeds de best mogelijke beslissing? Heeft uw website het doel mensen te leren spelen?

Onze website is niet educatief bedoeld. De beslissingen van de robot zijn niet noodzakelijk de beste. Bovendien kunnen deze gebaseerd zijn op, goede of slechte, menselijke beslissingen (zie vraag 1). Wij nodigen u uit de resultaten van andere tafels te bekijken voor de goede en slechte strategieën. De beste manier om te evolueren is oefenen!

7: Kan een bod opnieuw speeld worden? Hoe kan ik mijn spel verbeteren?

Dat is net zoals in een echte competitie: kaart gelegd, kaart gespeeld.

8: de biedbox en de kaarten zijn te klein. Wat kan ik doen.

Probeer uw weergave op de juiste grootte in te stellen met de loepmodus (op vele computers de combinatie van de toetsen Ctrl + of Ctrl -) of de Zoom in het menu van uw navigator. Bij elke instelling dient u de pagina te updaten.

9: Het spel verloopt te snel, ik heb niet genoeg tijd om na te denken. De machine speelt voor mij. Kunnen de partijtjes vertraagd worden?

Neem alle tijd om te spelen en gebruik de instellingen van de comfortopties (dat is een witte pijl op een rode achtergrond, links bovenaan de speelmat).

10: Hoe kan ik de vorige slag bekijken? Waar zijn de gewonnen slagen?

Klik op de rug van de slag om de inhoud te bekijken.

11: Storing

Wanneer u een technisch probleem of weergaveprobleem heeft, kunt u, zoals op de meeste websites, proberen de homepagina van de website te vernieuwen. Om dit te doen, volstaat het bij de meeste browsers op een symbool van twee pijltjes te klikken dat zich over het algemeen bovenaan de pagina bevindt op de lijn waar zich het adres van de website bevindt. Zoniet probeert u de zoekgeschiedenis van uw browser te wissen, en maakt u geen gebruik van uw favorieten of bladwijzers die overeenkomen met een oude versie van onze website. Verwijder de cookies indien noodzakelijk.


terug naar overzicht