contract zonder troef

ZoBridge.com

> Onthaal

Zo Bridge!

Spelregels van bridge

I) Wat u moet weten vooraleer de eerste kaarten te delen


DOEL VAN HET SPEL:

U dient te proberen een contract te maken. Er zijn vier spelers. U (steeds zuid) en de 3 anderen die door de computer gesimuleerd worden.
Een team Noord-Zuid tegen een team Oost-West.

Verdelen van de kaarten

Elke speler krijgt 13 kaarten, dat maakt een totaal van 52 kaarten.

Volgorde en waarde van de kaarten

Voor elke kleur: Aas Heer Dame Boer 10 9 8 7 6 5 4 3 2.
De kleuren hebben volgende oplopende volgorde: klaveren ruiten harten schoppen, zonder troef. Er worden geen punten geteld, maar het aantal gemaakte slagen per spel: 13 mogelijke slagen die verdeeld worden onder de 2 teams.

Het bieden

De deler heeft het woord (hij wordt willekeurig aangeduid door de software). Ofwel "PAST" hij, ofwel roept hij. In dat geval dient het bod hoger te zijn dan het laatste bod. Vervolgens krijgt de volgende speler het woord en zo verder. Het laatste bod wordt het te maken contract. Bepaal de totale waarde van de kaarten van een kamp. Deze waarde laat toe zich er toe te verbinden een bepaald aantal slagen met of zonder troef te halen. Om te roepen beschikken we over 4 kleuren (schoppen harten ruiten klaveren) en zonder troef (wat betekent dat geen enkele van de 4 kleuren is sterker dan de andere, er kan dus geen troef gemaakt worden). We houden geen rekening met de eerste 6 slagen. Het bieden heeft betrekking op 1klaveren, 1ruiten, 1harten, 1schoppen, 1SA, 2klaveren tot 7SA.

-zeggen 1 zonder troef (1SA) betekent dat u zich er toe verbindt minstens 7 slagen te halen (6+1),
-zeggen 4 schoppen (4schoppen) betekent dat u zich er toe verbindt minstens 10 slagen te halen (6+4),
-zeggen 7 zonder troef (7SA) betekent dat u zich er toe verbindt minstens 13 slagen te halen.

Slem: een contract met 6 (kleine slem) of 7 (grote slem).

Doublet (X) en Redoublet (XX)

DOUBLET: verlies doordat een kamp zich ertoe verbindt het contract dat gekozen werd door het andere kamp down te maken. Gevolg: wanneer het contract down gegaan is, is de waarde van de down de sterkste. Wanneer een contract wint, dan stijgt de winstwaarde. REDOUBLET: wapen gebruikt door het gedoubleerde kamp wanneer het denkt het contract te kunnen maken. Op dat ogenblik zijn winst of down nog hoger. DOUBLET en REDOUBLET zijn niet bindend. Wanneer de spelers dat wensen, verwijdert een hoger bod het doublet.

Bijzonderheid

De kleur van het contract bepaalt de troef (hetzij 4 harten = 10 slagen in troef harten). De leider is de speler die als eerste de kleur van het contract gespeeld door zijn kamp biedt. Om het spel te beginnen, legt de speler links van de leider een kaart op de tafel (hij komt uit). De partner van de leider is de blinde. Hij legt zijn kaarten op tafel na het uitkomen.

Richting van het spel

in wijzerzin

Wie begint?

De speler die voor de blinde zit.

De slagen

ieder speelt wanneer het zijn beurt is. De spelers zijn verplicht een kaart van de gevraagde kleur te spelen (wanneer ze deze hebben). Het is de sterkste kaart die de slag binnenhaalt, wanneer er gecoupeerd wordt, de sterkste troef. Geen enkele verplichting om te overtroeven of te couperen op de gevraagde kleur. Wanneer men de gevraagde kleur niet heeft, kan men verzaken (een andere kleur spelen) of couperen (met troef) wanneer men dat wenst. Bij sans atout kan men geen troef maken. Elke speler geeft op zijn beurt een kaart. De slag bestaat uit de 4 kaarten op tafel, deze wordt binnengehaald door de speler met de sterkste kaart. Het is deze speler die de eerste kaart mag uitkomen bij de volgende slag.

Premie

Voor elke bieding wordt de kwetsbaarheid vastgelegd: een kwetsbaar team (gesymboliseerd door 2 kleine rode driehoekjes) zal een hogere bonus krijgen voor het halen van het contract, of een kleinere straf wanneer het contract niet gehaald wordt. Een niet kwetsbaar team wordt gesymboliseerd door 2 kleine groene driehoekjes.

II) Om u te perfectioneren

Vanaf nu kunt u met rasse schreden vooruitgaan, u beschikt nu over voldoende elementen om te spelen. De software is er om u automatisch op goede weg te houden. U zult stap voor stap de verfijning van het spel ontdekken terwijl u uw eerste toernooien speelt.

OM HET SPEL TE WINNEN, MOET DE LEIDER

6 slagen maken + de waarde van het contract Voorbeeld: 3 schoppen = 9 slagen in troef schoppen.

De Score

berekend door de software, maar het is belangrijk deze te kennen om uw strategie te bepalen 140 contracten mogelijk van 1 tot 7SA geredoubleerd. Enkele voorbeelden: 1klaveren = 70 ; 3harten = 140 ; 4schoppen = 420 ; 5ruiten = 400 ; 6klaveren = 920 ; 6harten = 980 ; 3SA = 400 ; 4schoppen verdubbeld = 590 Een downslag is 50 tot 300 punten waard, naargelang doublet en kwetsbaarheid.

De bridgedrive

Deze wordt vastgelegd op 4 herhaalde biedingen, zodat uw score het verschil is tussen uw resultaat en dat van iemand anders, die voor u de deelbeurt gespeeld heeft met dezelfde kaarten. Dit systeem maakt het mogelijk het verloop van het spel levendiger te maken, aangezien uw score vergeleken wordt met deze van een andere echte speler.

Uw spel evalueren

De plaatjes of honneurs (H) hebben een waarde: Aas = 4; Heer = 3; Vrouw = 2; Boer = 1.
De openingen gebeuren vanaf 12 punten.
De ABSOLUTE PRIORITEIT: controleer of u 5 kaarten in harten heeft of 5 kaarten in schoppen: zo ja, opent u met 1harten of 1 schoppen, dat is de VIJFKAART HOOG; zoniet opent u 1 SA met 15-18 punten H, zonder lange kleur. Wanneer u niet kunt openen met 1harten of 1schoppen, noch met 2SA, opent u met 1klaveren of 1ruiten of 1ruiten Hoge kleuren: harten schoppen / Lage kleuren: klaveren ruiten. De antwoorden: antwoord vanaf 5-6 punten. De ABSOLUTE PRIORITEIT: vind 8 kaarten in harten of 8 kaarten in schoppen in uw kamp (5+3 of 4+4, 6+3...). Van 20 tot 22 honneurpunten in het kamp is het theoretisch mogelijk 7 slagen te maken, van 23 tot 24 punten 8 slagen, van 25 tot 26 punten 9 slagen, van 27 tot 29 punten 10 slagen, van 30 tot 32 punten 11 slagen, van 33 tot 36 punten 12 slagen en tot slot meer dan 37 punten 13 slagen.


terug naar overzicht